Wycieczka integracyjna członków Koła Polskiego Związku Niewidomych z Lubina ,,SZLAKIEM MIKOŁAJA KOPERNIKA”

Wycieczka integracyjna członków Koła Polskiego Związku Niewidomych z Lubina ,,SZLAKIEM MIKOŁAJA KOPERNIKA” Toruń, Flombork, Malbork  i okolic odbyła się w dniach 28 – 31 lipca  2013r zgodnie z terminem
i planem realizacji zadania. W wycieczce uczestniczyło 50 osób w różnej grupie wiekowej w tym przewodnicy. Zwiedziliśmy wszystkie zaplanowane obiekty np.: Toruń – Zwiedzanie z przewodnikiem  zabytków miasta w formie spaceru ulicami miasta (dom Mikołaja Kopernika, szkoła do której uczęszczał Kopernik, pomnik Mikołaja Kopernika, kościół  św. Jana Chrzciciela i Ewangelisty, Krzywą Wieżę w Toruniu, Rynek i Stare Miasto, Muzeum Okręgowe
w Ratuszu), zakup toruńskich pierników.

zdjęcie

zdjęcie

Flombork –  Zwiedzanie miasta z przewodnikiem w formie spaceru ulicami miasta (port, zespół katedralny na wzgórzu złożony z katedry i obwarowań katedralnych, otoczony budynkami dawnych kanonii, wnętrze Bazyliki Archikatedralnej Wniebowzięcia NMP i św. Andrzeja, prywatna wieża Kopernika,

zdjęcie

zamek w Malborku i wiele innych zabytków.

zdjęcie

zdjęcie

zdjęcie

Osobami bardzo słabowidzącymi, widzącymi ze złożoną niepełnosprawnością i starszymi opiekowali się ich  przewodnicy. Osoby, które nie mają problemów z widzeniem z nie dowierzaniem przyglądały się jak osoba , która nie widzi tak bardzo potrafi być tolerancyjna i wyrozumiała wobec otaczającego ją środowiska i codziennych problemów na jakie się napotyka każdego dnia. Poprzez takiego rodzaju wyjazdy ludzie zaczynają doceniać to co posiadają – dobry wzrok i nie są zależne od innych osób.   Nastąpiła pełna integracja społeczna jak również wyrównanie szans dla osób starszych i samotnych.. Przewodnik również czuwał nad bezpieczeństwem uczestników.  Większość uczestników wycieczki to osoby starsze i samotne.

Poprzez integrację międzypokoleniową osoby starsze i podeszłym wieku niepełnosprawne nie tylko wzrokowo odnalazły się i zrozumiały , że zamykanie się w domu i ograniczanie kontaktów z ludźmi to duży błąd ponieważ tracą wiarę w samego siebie. Zrozumiały , że mimo swojej niepełnosprawności również dobrze mogą uczestniczyć w życiu zdrowego społeczeństwa.

Dziękujemy sponsorom za udzielone wsparcie finansowe bo tylko dzięki ich wyrozumiałości i hojności możemy jeszcze wspólnie zrobić cokolwiek dla podopiecznych członków Polskiego Związku Niewidomych w Lubinie.

Dziękujemy głównemu  sponsorowi FUNDACJI POLSKA MIEDŹ,
jak również sponsorowi Starostwu Powiatowemu w Lubinie.

Wszyscy uczestnicy wycieczki wrócili bardzo zadowoleni i szczęśliwi, ponieważ większość była pierwszy, a może i ostatni raz za co bardzo dziękujemy, że poprzez dofinansowanie SPONSORÓW mogliśmy zwiedzić piękne zabytki oraz poznać kulturę naszego kraju.

zdjęcie


You may also like...