“Nie widzę, ale czuję”

Pilotażowy program Nordic Walking dla niewidomych został przeprowadzony w kole Bolesławiec w okresie sierpień/wrzesień 2014 r. Zadanie zostało dofinansowane przez powiat bolesławiecki ze środków PFRON.

boleslawiec

PFRON


You may also like...