Wyjazd do Wrocławia

Zarząd Koła PZN w Lubaniu zorganizował w dniu 19.10.2014r. wyjazd do Wrocławia.

Zwiedzano Panoramę Racławicką i Muzeum Narodowe. Po przerwie obiadowej uczestnicy wyjazdu wzięli udział w projekcji filmu z audiodeskrypcją pt Matka brata mojego syna.

Był to kolejny wyjazd do Centrum Kultury Wrocław Zachód.

Na zaproszenie ZK z wyjazdu skorzystali uczestnicy Warsztatów Terapi Zajęciowej w Lubaniu.

Spotkanie wyjazdowe cieszyło się dużym zainteresowaniem, skorzystało z niego 38 osób.

 


You may also like...