WYPOCZYNEK – USTRO)NIE MORSKIE

Zarząd Koła PZN w Jeleniej Górze zaprasza na wypoczynek w Ustroniu Morskim – Ośrodek Leczniczo Rehabilitacyjny Polskiego Związku Niewidomych “Klimczok” w dniach 02.10.2015r.-08.10.2015r. ( 7 dni pełnych pobytu)

Koszt wypoczynku 560,00 zł

Szczegółowe informacje i zapisy w Biurze Zarządu Koła.

Osoby chętne prosi się o wpłacenie zaliczki w kwocie 100,00zł do dnia 30.06.2015r.
Kwota wyjazdu może ulec zmianie po otrzymaniu dofinansowania.

 


You may also like...