Pozytywne emocje wizerunkiem niewidomego

W dniu 09.09.2015 odbyły się warsztaty w Osieku Łużyckim na temat kreatywność osób z dysfunkcją wzroku – “Motywacja i jej zadania w osiągnięciu celu osobistych”
Warsztaty miały na celu wzbudzenie pozytywnego myślenia.
W warsztatach brało udział 15 osób z dysfunkcją wzroku wraz z przewodnikami.

Przedsięwzięcie udało się zrealizować dzięki wolontariuszce Pani Joli Zielińskiej, która włożyła serce do tego projektu.
Działanie zrealizowany zgodnie z umową nr WS 524.7.4.2014 Gmina Miejska Zgorzelec


You may also like...