Informacja dotycząca darowizn na rzecz Polskiego Związku Niewidomych Okręgu Dolnośląskiego

Informujemy, że w roku ubiegłym otrzymaliśmy darowizny:

1. W lipcu 2015 roku otrzymaliśmy darowiznę w kwocie 25 000 zł od Polskiego Związku Niewidomych, Warszawa, 00-216,  ul. Konwiktorska 9, KRS: 0000042049 z przeznaczeniem na realizację celów statutowych Stowarzyszenia czyli działań na rzecz osób niewidomych.

2. W listopadzie 2015 roku otrzymaliśmy kolejną darowiznę od UPS GLOBAL BUSINESS SERVICES POLSKA Sp. z o.o., Wrocław, 50-265, ul. gen. Józefa Bema 2, KRS: 0000517913 w kwocie 2 041 zł z przeznaczeniem na zakup materiałów pomocniczych na kursy języka angielskiego.


You may also like...