PRELEKCJA INFORMACYJNA W KINIE “HELIOS”

Pan  Sławomir Sobieski, koordynator projektu pt. „Kultura dostępna”,  zaprosił  nasze Stowarzyszenie do wygłoszenia prelekcji na temat funkcjonowania osób z dysfunkcją narządu wzroku. Instruktarz miał miejsce w kinie „HELIOS” w dniu 14.04.2016 r. w Jeleniej Górze o godzinie 18:00 w ramach projektu pt. “Kultura dostępna”, który jest kolejnym elementem realizowanego z inicjatywy Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego programu KULTURA DOSTĘPNA. Inicjatorem projektu jest Narodowe Centrum Kultury. Celem systemowego rozwiązania jest niwelowanie barier kompetencyjnych, finansowych, szczególnie dla grup narażonych na wykluczenie. Dzięki temu we wszystkich kinach “HELIOS” na terenie całej Polski w każdy czwartek o godzinie 18:00 odbywają się specjalne pokazy polskich filmów.

We wspomniany czwartek, 14.04.2016 r., odbyła się prezentacja filmu pt. “Carte Blanche”, opowiadającego o nauczycielu historii z lubelskiego liceum, borykającym się ze stopniową utratą wzroku spowodowaną wadą genetyczną. W związku z tematyką tego obrazu została zaproponowana prelekcja, którą przygotował Członek naszego Stowarzyszenia, osoba całkowicie niewidoma, Pan Andrzej Żuk oraz Członek Zarządu Koła – Iwona Tymiuk.  Krótko omówione zostały zasady savoir-vivre, sposób poruszania się osób z dysfunkcja narządu wzroku. Pan Andrzej zaprezentował czytanie książek, oglądanie filmów przez osoby ociemniałe. Na koniec opowiedział kilka zabawnych anegdot z własnego życia.

Instruktarz miał na celu uświadomienie osobom zdrowym życie i funkcjonowanie osób niewidomych i słabowidzących w społeczeństwie, a tym samym wyrobienie empatii wśród uczestników projektu oraz lepsze zrozumienie przesłanek ukazanych w prezentowanym filmie.

 You may also like...