Międzynarodowy Dzień Osób Niewidomych – “Biała Laska”

W dniu 12.10.2016 r. odbyła się uroczystość związana z obchodami “Dnia Białej Laski”, połączona z 65 leciem powstania Polskiego Związku Niewidomych i 35-leciem Koła Bolesławiec.

Uroczystość odbyła się w Bolesławcu w Teatrze Starym pod patronatem Marszałka Województwa Dolnośląskiego Cezarego Przybylskiego i Starosty Bolesławieckiego Dariusza Kwaśniewskiego.

Uroczystość uświetniła młodzież z Młodzieżowego Domu Kultury, młodzież z Powiatowego Zespołu Szkół i Placówek Specjalnych, oraz zespół Jutrzenka.

Wręczone zostały odznaczenia i podziękowania przedstawicielom władz samorządowych i osobom zasłużonym.You may also like...