Komunikat – zmiana miejsca Spotkania Jasełkowo-Kolędowego

Zarząd Koła informuje, że z przyczyn od nas niezależnych zmienił się adres Spotkania Jasełkowo-Kolędowego.

Spotkanie odbędzie się na ul. Mickiewicza 24.
Godzina i data pozostają bez zmian.

Serdecznie zapraszamy!


You may also like...