ZWIEDZANIE PANORAMY RACŁAWICKIEJ

W środę 1.03.2017 r. grupa osób z Klubu Seniora  zwiedziła Panoramę Racławicką. Niektórzy przyszli tu po wielu latach po raz kolejny, aby znaleźć się w centrum wydarzeń historycznych sprzed ponad dwustu lat, poczuć klimat tamtej epoki oraz zachwycić się ogromem dzieła Kossaka i Styki. Spora część osób skorzystała z audiodeskrypcji, która pomogła im ożywić wyobraźnię, dostrzec to, co dla nich niedostrzegalne, a także utrwalić sobie obraz w pamięci.

Działanie Klubu Seniora dofinansowano ze środków Gminy Wrocław.

Panorama Racławicka 01.03.2017

loga pfron, gminy wroclaw, www.mops.wroclaw.plYou may also like...