Zaproszenie

Zaprosznie
na spotkanie z KRYSTYNĄ CZUBÓWNĄ
która czyta Swietłanę Aleksijewicz
20 kwietnia o godz. 17.00 ul. Broniewskiego 65 – Miejski Ośrodek Kultury


You may also like...