Spotkanie w Węglińcu

W dniu 31maja o godz. 15:00 Polski Związek Niewidomych Okręg Dolnośląski Koło Zgorzelec zorganizowało w Urzędzie Miasta w Węglińcu spotkanie integracyjne  dla osób z niepełnosprawnością wzrokową.

Spotkanie realizowane było w ramach zadania publicznego dot. przeciwdziałaniu wykluczeniu seniorów,  pod tytułem:  „Bez względu na lata drogą pozostałych zmysłów wyjdźmy do świata”,  sfinansowane  ze środków budżetu Urzędu Gminy i Miasta Węgliniec.

Uczestników (zaproszonych Gości, Członków Koła i ich Przewodników, Wolontariuszy) przywitała  Prezes Koła Pani Katarzyna Skuza, dalszą część spotkania  prowadziła wolontariuszka Jolanta Zielińska.

Zarząd Polskiego Związku Niewidomych Okręg Dolnośląski Koło Zgorzelec, składa podziękowanie Burmistrzowi Gminy i Miasta Węgliniec Panu Stanisławowi Mikołajczykowi, za sfinansowanie zadania z orientacji przestrzennej oraz udostępnienie sali w Urzędzie Miasta, w której odbyło się spotkanie integracyjne.

Dziękujemy zaproszonym Gościom za uświetnienie spotkania: Panu Wojciechowi Wieczorkowi za prelekcję z dziedziny orientacji przestrzennej i przeprowadzenie szkolenia dla naszych niewidomych z zakresu orientacji przestrzennej grupowej i posługiwania się białą laską, Panu Grzegorzowi Długoszowi za chwile wzruszeń podczas gry na organkach i treści Jego wierszy, Panu Dariuszowi Sroka z Bolesławca za praktyczne porady dla Uczestników, które zdobył podczas 15 letniego wzmagania się z trudnościami losu będąc niewidomym, Panu Markowi Sobczakowi z firmy Altix z Wrocławia za zaprezentowanie sprzętu dla osób z niepełnosprawnością wzrokową, Członkom Koła za szczerość w wyrażaniu swoich opinii i dzielenie się doświadczeniami i zmaganiami życia dnia codziennego, Panu Waldemarowi Błałciakowi – Przewodniczącemu Rady Miasta i Gminy Węgliniec, udział  w spotkaniu, który  podzielił się na zakończenie  wrażeniami z dyskusji i skierował wiele ciepłych słów pod adresem niewidomych i niedowidzących. Dziękujemy Pani Agnieszce Szafrańskiej z sekretariatu za przygotowanie sali, pani Barbarze Czapiewskiej za pomoc w dopełnieniu spraw formalnych.

Dziękujemy wolontariuszom z PZN Okręgu Dolnośląskiego  Koła Zgorzelec Paniom: Teresie Parzybut, Bożenie Wajdzie, Jolancie Zielińskiej, Panu Adamowi Śmigalskiemu za wsparcie i wkład pracy w realizacji zadania publicznego.

Zapraszamy do galerii zdjęć:

 


You may also like...