Wrocławski Budżet Obywatelski

Zapraszamy wszystkich mieszkańców Wrocławia do głosowaniu na poniższe projekty

Nr projektu. 620 – Wrocławskie parki dostępne dla wszystkich
Nr projektu. 629 – Wrocław na dotknięcie ręki – tylfograficzne mapy wybranych rejonów Wrocławia
Głosowanie trwa w  dniach: 15.09 – 02.10.2017
Opis projektów:
Nr projektu. 620 – Wrocławskie parki dostępne dla wszystkich

Nieodłączną częścią tkanki miejskiej są parki. Umożliwiają one przyjemny i szybki kontakt z naturą. Ze względu na ich położenie oraz infrastrukturę znajdującą się na ich terenie wiele z nich jest również atrakcją turystyczną. W celu zwiększenia dostępności wrocławskich parków projekt zakłada umieszczenie przy wejściach do wybranych parków map tyflograficznych. Plany umożliwią osobom niewidomym i niedowidzącym poznanie topografii przedstawionych na nich obszarów. Pozwolą poznać układ alejek i położenie interesujących obiektów. Opisy w czarnodruku sprawią, że mapy będą dostępne dla wszystkich odwiedzających wrocławskie parki i pomogą w dotarciu do ciekawych miejsc. Plany tyflograficzne wykonane ze stali nierdzewnej z grawerem będą odporne na warunki atmosferyczne i ewentualne ataki wandalizmu. Proponowana lokalizacja: 1. Park Szczytnicki (wejście przy przystanku Hala Stulecia), 2. Park Szczytnicki (wejście przy przystanku Kochanowskiego), 3. Park Grabiszyński (wejście przy przystanku Oporów), 4. Park Grabiszyński (wejście przy przystanku Grabiszyńska Cmentarz II), 5. Park Zachodni (wejście przy przystanku DH Astra), 6. Park Zachodni (wejście przy przystanku Kolista), 7. Park Południowy (przy przystanku Orla), 8. Park Południowy (wejście przy przystanku Krzyki ), 9. Park. J. Słowackiego (skrzyżowanie alei Słowackiego z promenadą Staromiejską ), 10. Park Leśnicki (wejście przy placu Świętojańskim).
Ponadto projekt zakłada wykonanie ścieżki dydaktycznej w Parku Szczytnickim, na którą będzie składać się 20 utwardzonych termoform liści drzew najczęściej występujących w Polsce. Dodatkowo grafika wypukła będzie uzupełniona o opis czarnodrukowy i brajlowski poszczególnych gatunków.

Nr projektu. 629 – Wrocław na dotknięcie ręki – tylfograficzne mapy wybranych rejonów Wrocławia

Rynek i wszystkie miejsca, takie jak Ostrów Tumski, Hala Stulecia z Pergolą są bezdyskusyjną atrakcją turystyczną miasta. Czy jednak wszyscy mają do nich równy dostęp? Osoby niewidome i niedowidzące maja problem z samodzielnym poruszaniem się po nieznanym terenie. Również osoba z niepełnosprawnością ruchową powinna mieć możliwość korzystania z atrakcji oferowanych przez miasto.
Idealnym rozwiązaniem są mapy tyflograficzne ulokowane w kilku ważnych miejscach, takich jak Ostrów Tumski, Hala Stulecia z Pergolą, Wyspa Słodowa i Wyspa Piasek, Rynek, Narodowe Forum Muzyki z Podwalem, Pałac w Leśnicy, Park Staromiejski z Teatrem Lalek czy Bulwar Dunikowskiego. Są to dotykowe mapy z uproszczonym przedstawieniem przestrzeni oraz z zaznaczeniem najważniejszych stref i punktów. Zawierają opisy w brajlu oraz pomagają w optymalnym zaprojektowaniu trasy.
Mapy pozwalają na orientację przestrzenną osób niewidomych i słabowidzących, jak również osób widzących. Są wykonane z materiału odpornego na zniszczenie. Mapy odwzorowują w sposób czytelny dla osób z dysfunkcją wzroku topografię terenu. Jednocześnie pozwalając na samodzielne poruszanie się po mieście. Osoby pełnosprawne mogą z nich korzystać jak z tradycyjnych planów. Mapy będą wiec atrakcyjne dla turystów, mieszkańców.
Wszyscy chcemy poznawać i doświadczać nowych miejsc i atrakcji. Mamy również wewnętrzną potrzebę społecznej odpowiedzialności za tych, którym los mniej sprzyja. Zróbmy coś razem łącząc wszystkie te potrzeby i pozwólmy innym dotknąć Wrocławia. Niech nasze miasto będzie dostosowane dla niepełnosprawnym. Pokażmy jak to się robi!You may also like...