Jubileusz 40-lecia Koła

W środę 18 października 2017 r. o godz. 11.00 w restauracji „Grażka” w Oławie rozpoczęło się spotkanie z okazji 40-lecia Koła PZN w Oławie i Międzynarodowego Dnia Białej Laski. W spotkaniu wzięły udział 63 osoby, w tym 13 gości. Prezes ZK Marzena Liczmonik przywitała gości i wszystkich zebranych. Następnie uczniowie z klasy trzeciej Szkoły Podstawowej Nr 1 w Oławie pod kierunkiem p. Katarzyny Bronowickiej zaprezentowali okolicznościowy 30-minutowy program artystyczny. Po występie uczniów odczytano referat z okazji Jubileuszu 40-lecia Koła Polskiego Związku Niewidomych w Oławie. Prezes Koła podziękowała wszystkim dotychczasowym prezesom oraz licznie obecnym członkom zarządów za ich zaangażowanie i pracę. Następnie głos zabrali goście: starosta powiatu oławskiego, burmistrz Oławy, przewodnicząca Rady Miejskiej, sekretarz gminy Oława oraz przedstawiciele innych instytucji.  O godz. 12.00 podano obiad. Po posiłku prezes Okręgu Dolnośląskiego Elżbieta Lipińska wraz z wiceprezesem Zbigniewem Skulskim wręczyła odznaki honorowe PZN i odznaki „Przyjaciel Niewidomego”. Złote odznaki otrzymali p. dyrektor PCPR Małgorzata Trybułowska i wójt Gminy Oława Jan Kownacki oraz członkowie Koła: Anna Kozłowska, Zbigniew Smutek i Edward Kuzik. Ostatnim punktem części oficjalnej był tort – niespodzianka od Burmistrza. Drugą część spotkania umilił akordeonista oraz słodki poczęstunek. Był czas na rozmowy przy kawie i herbacie. Spotkanie zakończyło się o godz. 14.15.

Spotkanie zostało dofinansowane przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie ze środków PFRON.

Zamieszczone zdjęcia udostępniła nam redakcja Gazety Powiatowej Wiadomości Oławskie.

Galeria zdjęć:You may also like...