Najbliższe wydarzenia w Klubie Seniora

Najbliższe wydarzenia w Klubie:

                                                                                                                                                                                                                        

Czwartek 5.04.2018 r. Godz. 9.00 Przygotowania do spotkania wielkanocnego
  godz.11.00 Spotkanie Wielkanocne
Czwartek 5.04.2018 r. godz. 19.00 Koncert Gustav Mahler Jugendorchester w NFM
Poniedziałek 9.04.2018 godz. 9.00 Wyjście do Aquaparku
Czwartek 13.04.2018 r. godz. 9.00 Nordic walking w Parku Szczytnickim
  godz. 11.15 Spotkanie w świetlicy. Prelekcja p. Danuty Szubert
  godz. 19.00 Koncert Symfonia z Nowego Świata w NFM
Czwartek 19.04.2018 r. godz. 11.00 Spotkanie w świetlicy.  Szkolenie komputerowe
Niedziela 22.04.2018 godz. 18.00 Spektakl Bracia Karamazow w Teatrze Polskim
Czwartek 26.04.2018 godz. 9.30 Zajęcia ruchowe w świetlicy
Czwartek 26.04.2018 r. godz. 11.00 Spotkanie przy herbacie w świetlicy

 

Program może być uaktualniony w miarę pojawienia się innych ofert. Na koncerty i spektakle obowiązują zapisy.


You may also like...