Szkolenie wyjazdowe w Ustroniu Morskim

Zapraszamy niewidomych i słabowidzących mieszkańców Wrocławia do udziału w projekcie „Zrehabilitowany Niewidomy”.

Projekt jest skierowany do osób nowo ociemniałych, posiadających orzeczenie o niepełnosprawności, zamieszkujących we Wrocławiu. Projekt ma na celu nabycie, rozwijanie i podtrzymywanie umiejętności niezbędnych do samodzielnego, niezależnego funkcjonowania osób niewidomych i słabo widzących w społeczeństwie.

Miejsce szkolenia: Ustronie Morskie, ośrodek Klimczok
Termin: od 12.12 – 19.12.2018r.

Osoby zainteresowane prosimy o kontakt z Prezesem Koła Wrocław Krystianem Witkowskim tel. 502 512 332
lub z biurem Okręgu Dolnośląskiego pod nr 71 321 32 02

Projekt „Zrehabilitowany Niewidomy” dofinansowany jest przez MOPS ze środków fPFRON.
You may also like...