Możliwość opłacania składek członkowskich na konto bankowe

Informujemy, że jest możliwość wpłacania składek członkowskich na konto bankowe.

Można również opłacać składki członkowskie osobiście w Kole terenowym na dotychczasowych zasadach.

Przypominamy, że składka roczna wynosi 50zł, a półroczna 25zł.

W tytule przelewu prosimy podać następujące dane:
Imię i nazwisko, Koło, nr legitymacji, okres za jaki dotyczy wpłata
np.: Jan Kowalski, Koło Wrocław, leg. nr: 2485/99, za II pół. 2020

Aby podbić legitymacje należy osobiście zgłosić się do Koła terenowego, prosimy zabrać ze sobą potwierdzenie przelewu.

Konto bankowe na które należy dokonywać wpłat:

członkowie Koła Bielawa na konto Santander Bank:
04 1090 1522 0000 0001 3505 8325
PZN Bielawa


You may also like...