Zaproszenie na Walne Zebranie Koła PZN

Zarząd Koła Polskiego Związku Niewidomych w Zgorzelcu informuje, iż w dniu 19.05.2023r. o godzinie 12:00 w Klubie Seniora ul. Mickiewicza 13  Zgorzelec odbędzie się Walne Zebranie ZK – Uchwała 123/25/2023 z dnia 14.03.2023r.

Serdecznie zapraszamy wszystkich członków i podopiecznych Koła wraz z ich  przewodnikami . Obecność na zebraniu obowiązkowa .

Projekt porządku obrad WZK

 1. Otwarcie Zebrania przez ustępujący ZK.
 2. Wybór Komisji mandatowo-skrutacyjnej.
 3. Wybór Prezydium WZK.
 4. Zatwierdzenie porządku obrad WZK.
 5. Zatwierdzenie Regulaminu WZK.
 6. Wybór Komisji uchwał i wniosków.
 7. Przedstawienie sprawozdania ustępującego  Zarządu Koła.
 8. Dyskusja nad sprawozdaniem-przyjęcie sprawozdania.
 9. Wybory.
  • Prezesa Zarządu Koła.
  • Członków Zarządu Koła.
  • Komisji rewizyjnej Koła-jeżeli WZK tak zdecyduje .
  • Delegatów na OZDEL.
 10. Dyskusja programowa-podstawowe działania Koła na kolejną kadencję pracy Koła.
 11. Podjęcia uchwały programowej oraz przyjęcia wniosków.
 12. Zamknięcie zebrania.You may also like...