POKAZ SPRZĘTU KOMPUTRROWEGO

Zarząd Koła PZN w Jeleniej Górze zgodnie z planem pracy na 2014 r. zorganizował w dniu 09-07-2014 r. pokaz sprzętu komputerowego. Na zaproszenie Koła w spotkaniu brali udział przedstawiciele MOPS-u i PCPR-u oraz firmy “ALTIX”.

Warunki brzegowe oraz terminy składania wniosków do projektu “Aktywny samorząd” omówiła Kierownik Działu Rehabilitacji Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej Sylwia Myślicka. Natomiast punktację i kryteria oceny wniosków przedstawiła Pani Krystyna Kyrsztun – pracownik Działu Rehabilitacji MOPS. Przedstawicielka PCPR-u Pani Ewelina Wójcik rozdała informacyjne ulotki o programie, zachęcając do składania wniosków. Pracownicy firmy ALTIX zaprezentowali sprzęt codziennego użytku, oraz sprzęt elektroniczny dostosowany do osób dysfunkcją narządu wzroku. Pomagali w wypełnianiu wniosków i udzielali wyczerpujących informacji członkom Koła.

Spotkanie zakończyło się o godzinie 13:00. Udział wzięło 20 osób.

 


You may also like...