DZIEŃ SENIORA

Zarząd Koła w Jeleniej Górze zorganizował zgodnie z planem pracy na 2014r spotkanie integracyjne Dzień Seniora. W związku z tym zostały wysłane zaproszenia do osób, które ukończyły 75 lat – 162 zaproszenia.
Zadanie miało na celu pogłębienie procesów rehabilitacji, socjalizacji, rozwoju osobistego i inkluzji w społeczeństwie oraz integracji z osobami o podobnych problemach – wymiana informacji i doświadczeń. Ponadto ukazanie alternatywnych form spędzania wolnego czasu lub alternatywnych możliwości uczestniczenia w życiu społecznym.

Spotkanie rozpoczęło się o godz. 11:00 w restauracji Europa w Jeleniej Górze uroczystym przywitaniem obecnych przez Prezesa Zarządu Koła Annę Jaworską i złożeniem okolicznościowych życzeń.
Kolejnym punktem spotkania był program artystyczny przygotowany i przeprowadzony przez animatora kultury Krzysztofa Janasa – członka PZN w Świdnicy. Pan Krzysztof zaprezentował znane melodyczne utwory, co zachęciło seniorów do wspólnego śpiewania oraz indywidualnych prezentacji.
Spotkanie upłynęło w miłej, rodzinnej atmosferze przy obiedzie (zupa pomidorowa, pulpety z ziemniaczkami, surówką i kompotem) i słodkim poczęstunku (ciastka, cukierki, kawa, herbata).
Na koniec wszyscy zaproszeni goście otrzymali po tabliczce czekolady , ku ich miłemu zaskoczeniu.

Prezes Koła Zarządu Koła podziękowała za spotkanie i zaprosiła do czynnego udziału w pracy Koła oraz przedstawiła inne kolejne możliwości spędzania czasu np. wspólne wyjście do filharmonii, teatru oraz opery.

W spotkaniu wzięło udział 46 osób, trwało do godziny 15.00.

 


You may also like...