“GRUPOWY WYJAZD CZŁONKÓW KOŁA PZN W JELENIEJ GÓRZE DO USTRONIA MORSKIEGO”

Zarząd Koła PZN w Jeleniej Górze zorganizował dla swoich członków zgodnie z planem pracy na 2014r. zadanie „Grupowy wyjazd członków Koła PZN w Jeleniej Górze do Ustronia Morskiego”

Projekt zgodnie z wnioskiem skierowany był do osób w wieku 60+ w celu integracji i rehabilitacji społecznej oraz przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu.

Wyjazd odbył się w dniach 09.10.2014 – 17.10.2014r. w Ustroniu Morskim w Ośrodku Leczniczo Rehabilitacyjnym Polskiego Związku Niewidomych ” Klimczok”

Beneficjenci zadania uczestniczyli w zorganizowanych wycieczkach do Kołobrzegu i ogrodów tematycznych “Hortulus” w Dobrzycy oraz Czerwonej Rzeczki. W ramach rehabilitacji odbywały się zajęcia na kompleksie rekreacyjno sportowym oraz przeprowadzane były wykłady i prelekcje na temat:
– orientacja przestrzenna
– czynności dnia codziennego
– integracja społeczna
– zajęcia manualne

Dodatkową atrakcją dla uczestników zadania było wykorzystywanie walorów klimatycznych czyli thalassoterapia

Zadanie dofinansowane zgodnie z umową z Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej Nr 09/2014r. z dnia 22.04.2014r. ze środków PFRON w wysokości 5929,00 zł

W projekcie wzięło udział 25 członków naszego Koła.You may also like...