MIĘDZYNARODOWY DZIEŃ BIAŁEJ LASKI

Zarząd Koła Polskiego Związku Niewidomych w Jeleniej Górze zorganizował dla swoich członków zgodnie z planem pracy na 2014r. spotkanie z okazji Międzynarodowego Dnia Białej Laski w dniu 24.10.2014r. w Klubie Muzycznym Orient Express w Jeleniej Górze 1-go Maja 77. Inauguracja nastąpiła o godzinie 14.00 powitaniem przez Prezes Annę Jaworską członków Koła i zaproszonych gości, po czym nastąpiła prezentacja sprawozdania urozmaiconego pokazem slajdów z działalności Koła za ostatni rok oraz podziękowań dla przyjaciół i darczyńców. Wśród życzeń i gratulacji wiele ciepłych słów usłyszeliśmy od poseł na Sejm RP Zofii Czernow. Z uznaniem i podziwem dla działalności naszej organizacji wypowiadał się Prezydent Miasta Jeleniej Góry Marcin Zawiła, o swojej przyjaźni zapewnił nas Radny Sejmiku Dolnośląskiego Marek Obrębalski. Ponadto głos zabrali: Prezes Związków Rencistów Emerytów i Inwalidów Stanisław Dziedzic, Prezes Jeleniogórskiego Forum Organizacji Osób Niepełnosprawnych Ligia Jamer, oraz Prezes Stowarzyszenia „Pomocna Dłoń” Teresa Adamowicz. Wiele pochwał usłyszeliśmy także od Prezesa Okręgu Dolnośląskiego PZN Mariana Kusaja. Na spotkaniu zostały wręczone przez Prezesa OD w obecności zaproszonych gości Honorowe Odznaki Polskiego Związku Niewidomych dla Jana Hanca i Piotra Adamczyka – brązowe oraz Krystyny Stefańskiej i Romualda Witczaka – srebrne. Nasza długoletnia wolontariuszka Pani Bogumiła Zbyszyńska została uhonorowana odznaczeniem “Przyjaciela Niewidomego “. Laudacje osób wyróżnionych przygotowała i odczytała Grażyna Pawlukiewicz Rehlis.

W naszym Kole Dzień Białej Laski obchodzony jest po raz czternasty. Zgodnie z tradycją staramy się przy okazji tego święta promować osoby z naszego środowiska. Dlatego też program artystyczny przygotował i uświetnił spotkanie swoim występem animator kultury, redaktor Radia Wrocław Leszek Kopeć. Po uroczystym obiedzie odbyła się zabawa integracyjna naszych członków, przy akompaniamencie Zespołu Muzycznego „ Prestiż ” z Jeleniej Góry oraz suto zastawionych stołach – trwała do godziny 21.00. W dobrych nastojach pożegnaliśmy się licząc na kolejne spotkanie. Spotkania o takim charakterze to jedna z bardziej efektywnych form rehabilitacji i kreowania wizerunku osób niepełnosprawnych. W imprezie wzięło udział 90 osób.You may also like...