„NIEWIDOMY AKTYWNY NA RYNKU PRACY I W SPOŁECZEŃSTWIE”

Zarząd Koła PZN w Jeleniej Górze zorganizował dla swoich członków poza planem pracy szkolenie w ramach projektu „ Niewidomy aktywny na rynku pracy i w społeczeństwie ”. Członkowie Zarządu Koła złożyli ofertę w otwartym konkursie ogłoszonym przez Prezydenta Miasta Jeleniej Góry w dziedzinie aktywizacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych.

Projekt zgodnie z wnioskiem skierowany był do osób w wieku aktywności zawodowej w celu odnalezienia się na rynku pracy i przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu .

Szkolenie odbyło się w dniach 01.10.2014 – 09.10.2012r. w Ustroniu Morskim w Ośrodku Leczniczo Rehabilitacyjnym Polskiego Związku Niewidomych “Klimczok”

Zagadnienia jakie obejmowało szkolenie to:
– orientacja przestrzenna
– czynności dnia codziennego
– podstawy pisma brajla
– podstawy doradztwa zawodowego
– integrację społeczną
– zajęcia manualne i rehabilitacyjne

Ponadto beneficjenci zadania uczestniczyli w zorganizowanych wycieczkach do Kołobrzegu i ogrodów tematycznych “Hortulus” w Dobrzycy oraz Czerwonej Rzeczki

Zadanie dofinansowane zgodnie z umową Nr DS. 01.2014r.. z dnia 12.05.2014r.r. ze środków Urzędu Miasta Jeleniej Góry w wysokości 10168,00 zł

W projekcie wzięło udział 25 członków naszego KołaYou may also like...