Międzynarodowy Dzień Białej Laski

Dnia 15.10.2014r we Wrocławskiej Hali Stulecia miało miejsce uroczyste spotkanie z okazji obchodów Międzynarodowego Dnia Białej Laski. W wydarzeniu uczestniczyło 200 osób – osoby niewidome i niedowidzące oraz zaproszeni goście.

Obchody Dnia Białej Laski stały się doskonałą okazję do integracji środowiska osób z dysfunkcją narządu wzroku.
Głównym wydarzeniem tego dnia był koncert z udziałem niewidomych i niedowidzących artystów. Koncert muzyczny został zrealizowany dzięki dofinansowaniu Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego ze środków PFRON.

Imprezę zakończył koncert Stanisława Sojki, zorganizowany przez firmę EXTEMPLO, która współpracuje z Polskim Związkiem Niewidomych Okręg Dolnośląski nad realizacją projektu „Widoczni, pomocni niewidomym”, mającego na celu wprowadzenie na opakowaniach produktów spożywczych i przemysłowych opisów pismem Braille’a.

spartakiada_logotyp_bez_napisu


You may also like...