„SEKRETY WŁASNEJ OSOBOWOŚCI“

Dnia 23 lutego 2014 roku w godzinach 10.00 – 14.00 w świetlicy Koła Polskiego Związku Niewidomych w Jeleniej Górze Zarząd Koła zorganizował czterogodzinne warsztaty rozwojowo – motywacyjne.
Zadanie miało na celu pogłębienie procesów rehabilitacji, rozwoju osobistego i inkluzji w społeczeństwie oraz integracji z osobami o podobnych problemach – wymiana informacji i doświadczeń.

Program warsztatów przygotowała i poprowadziła coach Sylwia Rehlis. Udział w nich wzięło 16 osób oraz dwóch pracowników biura Koła PZN.

Warsztaty przebiegły zgodnie z zaplanowanych harmonogramem:

  • poznanie pojęcia motywacji,
  • poznanie czynników wpływających na wzrost motywacji,
  • uświadomienie wpływu pozytywnego myślenia na osiągnięcie celu,
  • nabywanie umiejętności konkretnego określania celów,
  • uczenie planowania,
  • dostrzeganie swoich zasobów,
  • uświadamianie własnego poziomu motywacji w kontekście rehabilitacji,
  • podsumowanie.

Grupa aktywnie uczestniczyła w zajęciach, wykonywała ćwiczenia, dzieliła się doświadczeniami co potwierdza, że tego typu warsztaty są celowe. Zaangażowanie uczestników wskazuje na potrzebę systematycznej pracy motywacyjno – rowzojowej jako elementu rehabilitacji. Spotkanie upłynęło w radosnej i twórczej atmosferze przy słodkim poczęstunku.You may also like...