Międzyokręgowe szkolenie liderów

Z wielką satysfakcją informujemy, że w dniach 22 czerwiec – 4 lipiec zrealizowane zostało między okręgowe szkolenie dla liderów PZN. W szkoleniu wzięli udział przedstawiciele pięciu Okręgów.

Była to pierwsza tego typu inicjatywa, mająca na celu podniesienie kwalifikacji kandydatów na liderów naszej organizacji, a także wymianę doświadczeń. Celem projektu było poszerzenie wiedzy liderów i wszechstronna wymiana informacji i doświadczeń.

Novum w szkoleniu stanowił blok zajęć poświęcony wyłącznie pozyskiwaniu środków finansowych z innych źródeł niż projekty. Według opinii uczestników było to znaczące uzupełnienie ich kompetencji.

Jeżeli będzie to możliwe planowane jest zorganizowanie w 2016 roku kolejnej edycji szkolenia poszerzonej o blok zagadnień związanych z realizacją i zarządzaniem projektami.

logo PFRON


You may also like...