Szkolenie wyjazdowe do Ustronia Morskiego dla osób niewidomych i niedowidzących z cukrzycą

W szkoleniu uczestniczyło 17 osób chorujących na cukrzycę typu 1 i 2 oraz zagrożonych cukrzycą, należących do Polskiego Związku Niewidomych Okręgu Dolnośląskiego w tym 4 osoby z umiarkowanym i 13 ze znacznym stopniem niepełnosprawności. Uczestnicy szkolenia przyjechali do Ośrodka „Klimczok”, który jest w pełni przystosowany do potrzeb osób ze znacznym ubytkiem lub utratą wzroku, w dniu 09.10.2015 r. zostali zakwaterowani w dwuosobowych pokojach.

Beneficjenci uczestniczyli w 47 godz. zajęć; w tym w 38 godzinach zajęć tematycznych obejmujących zagadnienia diabetologiczne, psychologiczne oraz w zajęciach aktywności ruchowej. Zajęcia prowadziły: edukator diabetologiczny Barbara Żebrowska, psycholog mgr Agnieszka Degler – Błażewicz oraz instruktor rekreacji ruchowej mgr inż. Marta Żebrowska. Zajęcia obejmowały następujące tematy:

  • Cukrzyca jako choroba społeczna, podstawowe informacje o cukrzycy, typy cukrzycy, rola insuliny i jej działanie u zdrowego człowieka.
    Zasady prawidłowego zdrowego odżywiania osób chorujących na cukrzycę typu 1 i 2 oraz nią zagrożonych. Omówienie produktów spożywczych, podział produktów spożywczych, wymienniki węglowodanowe. Prawidłowe odżywianie w cukrzycy – omówienie żywienia o niskim indeksie glikemicznym, omówienie sposobów przygotowywania zdrowych posiłków, wymiana przepisów kulinarnych miedzy uczestnikami szkolenia. Prowadzenie samokontroli przez osoby chorujących na cukrzycę – nauka prawidłowego pomiaru glikemii i ciśnienia tętniczego krwi, prowadzenie zeszytu samokontroli, dobowy profil glikemii, hemoglobina glikowana, zalecenia dotyczące częstości kontrolnych badań i wizyt u specjalistów.
    Zajęcia warsztatowe obsługi sprzętu do samokontroli cukrzycy – ciśnieniomierz, glukometr udźwiękowiony dla niewidomych IXELL Audio, glukometr dla słabo widzących Evercare i Accu Chek Performa Nano, nakłuwacze, peny. Ostre powikłania cukrzycowe: objawy, rozpoznawanie i radzenie sobie w hipoglikemii i hiperglikemii. Późne powikłania cukrzycowe – retinopatia cukrzycowa, nefropatia cukrzycowa, polineuropatia cukrzycowa, stopa cukrzycowa – zapobieganie. Rola aktywności fizycznej w cukrzycy, jej wpływ na poziomy cukru i dawkowanie leków.
  • Zapoznanie uczestników z rolą wsparcia psychologicznego w radzeniu sobie z chorobą przewlekłą i niepełnosprawnością. Reakcja pacjenta na diagnozę cukrzycy i niepełnosprawności wzrokowej.
  •  Wprowadzenie do treningu prozdrowotnego. Rola aktywności fizycznej w cukrzycy, przybliżenie uczestnikom szkolenia korzyści płynących z systematycznego trenowania nordic walking oraz rozłożenia wysiłku u tych osób i specyficznym zabezpieczeniu takiej aktywności. Zasady prawidłowego doboru kijów do nordic walking, odzieży oraz obuwia dostosowanych do aktywności ruchowej. Zapoznanie z teoretycznymi podstawami techniki marszu nordic walking oraz zasadami bezpieczeństwa obowiązującymi podczas zajęć.

Zajęcia były prowadzone metodami aktywnymi – oprócz wykładów obejmowały ćwiczenia warsztatowe, dyskusję grupową oraz ogólnorozwojowe zajęcia nordic walking na świeżym powietrzu. Z uwagi na rolę regularnego wysiłku fizycznego w prawidłowej kontroli glikemii oraz w walce ze stresem, beneficjenci uczestniczyli w 38 godzinach aktywności ruchowej m.in. w marszu nordic walking, w 4 godz. zajęć aktywności ruchowej w wodzie, ćwiczeniach ogólnorozwojowych na sali gimnastycznej i świeżym powietrzu, gdzie byli motywowani do samokontroli i wdrożenia wysiłku fizycznego do codziennego planu zajęć po powrocie do domu. Większość z uczestników odbywała indywidualne rozmowy z prowadzącymi w celu pogłębienia zdobytej wiedzy. Ponadto beneficjenci mieli okazję brać udział w kilku działaniach o charakterze integracyjno – rozrywkowym: wieczorek taneczny, konkurs „Mam talent”, bal przebierańców, wieczorek pożegnalny oraz w 4 godz. wycieczce do Kołobrzegu.

Na podstawie rozmów przeprowadzonych z uczestnikami osoby prowadzące zajęcia tematyczne uznały, że w przeważającej ilości przypadków udało się zrealizować cele szkolenia wynikające z IPD poszczególnych beneficjentów.

Uczestnicy opuścili ośrodek “Klimczok” w dniu 17.10.2015 r.

Opracowane na podstawie sprawozdania sporządzonego przez  B. Żebrowska, M. Żebrowska, A. Degler-Błażewicz

logo PFRON

 

 


You may also like...