Kampania „Jaskra nie boli – kradnie wzrok”

Polski Związek Niewidomych, jako partner kampanii „Jaskra nie boli – kradnie wzrok” zachęca władze samorządu terytorialnego do zrealizowania na rzecz swoich mieszkańców programów wczesnego rozpoznania jaskry i działań edukacyjnych na temat tej choroby. Organizator akcji, Stowarzyszenie Chorych na Jaskrę zapewniaj wsparcie merytoryczne w przygotowaniu i wdrażaniu programu oraz materiały informacyjne.
Szczegółowe informacje oraz pliki do pobrania dostępne są na stronie http://www.szmp.pl/strona-157-jaskra_pod_kontrola.html

O kampanii

Kampania edukacyjna „Jaskra nie boli – kradnie wzrok” została zainicjowana przez Stowarzyszenie Chorych na Jaskrę w celu zmotywowania Polaków do wykonywania badań diagnostycznych. Partnerem akcji jest Polskie Towarzystwo Okulistyczne, Sekcja Jaskry Polskiego Towarzystwa Okulistyczne, Polski Związek Niewidomych oraz Stowarzyszenie Zdrowych Miast Polskich. W ramach kampanii prowadzone są działania edukacyjne na temat choroby. Kampania rozpoczęła się wraz ze Światowym Tygodniem Jaskry przypadającym w 2015 roku na 8-14 marca.

Załączniki:

Program badań przesiewowych
Plakat edukacyjny jaskra
Ulotka edukacyjna jaskraYou may also like...