ZAPRASZAMY NA KRĘGLE

Zarząd Koła PZN w Jeleniej Górze zaprasza do wspólnej rywalizacji sportowej – kręgle. Spotkanie  sportowe  odbędzie  się  w  dniach:

  • 07.12.2016 r.
  • 14.12.2016 r.

o godzinie 16:00 w kręgielni – Bowling Centrum przy ulicy Jana III Sobieskiego 23 w Jeleniej Górze.

Wymagana jest obuwie zmienne Koszty uczestnicy pokrywają we własnym zakresie. Bliższe informacje w biurze Zarządu Koła.


You may also like...