Spotkanie Noworoczne

W świetlicy Koła Lubań  12.01.br odbyło się spotkanie przy  kawie i własnych wypiekach  członkiń koła. Przy oprawie muzycznej  w miłej  rodzinnej atmosferze  popołudniowe godziny spędziło 20 osób.


You may also like...