Szkolenie w Ośrodku “NESTOR” w Muszynie

Uprzejmie informujemy, że Polski Związek Niewidomych otrzymał dotację z Fundacji PZU na zorganizowanie dwóch  szkoleń w dla niewidomych i słabowidzących pn.” Ku samodzielności- program wsparcia dla osób tracących wzrok”, które zaplanowaliśmy przeprowadzić  w  Ośrodku L-R PZN „NESTOR” w Muszynie ul. Lipowa 4.

Szkolenia odbędą się w dniach:

– pierwsze 15.10-21.10.2017 roku,

– drugie 3.11-9.11.2017 roku.

W ramach wykładów i ćwiczeń tyflolodzy  przekażą uczestnikom wiedzę na  tematy związane z rehabilitacją społeczną m. innymi  korzystanie z nowoczesnych  urządzeń wspomagających osoby z dysfunkcją wzroku. Drugie szkolenie dodatkowo będzie miało na celu międzypokoleniową wymianę doświadczeń.

Uczestnikom szkolenia zapewniamy: zakwaterowanie i wyżywienie w Ośrodku „NESTOR” w Muszynie, zajęcia programowe  ze specjalistami, zajęcia integracyjne w czasie wolnym od zajęć programowych.

Uczestnicy dojeżdżają do Ośrodka na własny koszt.

Zgłoszenia uczestników za pośrednictwem okręgów PZN .

Kryteria naboru:

Szkolenie numer 1 ( 15.10- 21.10.br)

Kandydat na szkolenie:
– osoba z dysfunkcją wzroku stopień znaczny lub umiarkowany,
– osoba przyjęta do Związku w ciągu ostatnich dwóch lat,
– wiek do 55 lat,
– wykształcenie co najmniej średnie,
– w przypadku przewodnika osoba związana ze środowiskiem  niewidomych.

Szkolenie numer 2 (3.11- 9.11. br)

Kandydat na szkolenie:
– osoba z dysfunkcją wzroku stopień znaczny lub umiarkowany,
– osoba przyjęta do Związku w ciągu ostatnich dwóch lat
– wiek do 45 lat
– wykształcenie co najmniej średnie
–  w przypadku przewodnika   osoba związana ze środowiskiem  niewidomych.

Chętne osoby prosimy o kontakt z biurem Okręgu Dolnośląskiego do dnia. 15.09.2017r.
tel. 71 321 32 02

Do pobrania:

Ankieta zgłoszeniowa(format MS Word)

 


You may also like...