Wizyta w Szkole Podstawowej Nr 4 w Lubaniu

Prezes Zarządu Koła został zaproszony  na lekcje do klasy trzeciej. Celem spotkania było przedstawienie genezy  pochodzenia białej laski. Uczniowie zapoznali się  z przedmiotami ułatwiającymi niewidomym codzienne życie, biała laska, czytak, kalkulator mówiący, lupy podświetlane, monookular itp. Było wiele pytań  o sposób radzenia sobie  w podróży i na ulicy.

Spotkanie zakończyło się  podziękowaniami i wspólnym zdjęciem.


You may also like...