Projekt „Edukacja i informacja osób z dysfunkcją narządu wzroku”

W ramach realizacji projektu „Edukacja i informacja osób z dysfunkcją narządu wzroku” informujemy osoby niewidome i niedowidzące  z Wrocławia o możliwości skorzystania z następującego wsparcia:

Dodatkowe informacje można uzyskać
w Biurze Okręgu PZN OD – II piętro

Projekt dofinansowany przez MOPS we Wrocławiu ze środków PFRON

Logo pfron, logo PZN OD, Logo MOPS


You may also like...