SPOTKANIE WIELKANOCNE W KOLE JELENIA GÓRA

Zarząd Kola Polskiego Związku Niewidomych w Jeleniej Górze zaprosił na spotkanie Wielkanocne wszystkich swoich Członków w dniu 09.04.2018 r. na godzinę 11:00 do Kaplicy Św. Anny przy ul. Bankowej. Na Mszę Świętą celebrowaną przez proboszcza parafii Bogdana Żygadło (Kanonika Honorowego Kapituły Katedralnej Diecezji Legnickiej, dziekana dekanatu Jelenia Góra Zachód) przybyło 36 osób. Po Mszy Św. Członkowie Koła udali się do Restauracji „Nowa Europa”, gdzie zostały złożone okolicznościowe życzenia przez przedstawiciela Zarządu Koła oraz wspólne spożywanie posiłku. Na stole nie zabrakło tradycyjnych potraw wielkanocnych. W świątecznej atmosferze, na przyjemnych rozmowach i wymianie doświadczeń szybko upłynął czas do godziny 14:00. Zadanie realizowane zgodnie z planem pracy na rok 2018.You may also like...