“USTRONIE MORSKIE 2018”

Zarząd Koła PZN w Jeleniej Górze, zgodnie z planem pracy na 2018 r., zorganizował dla swoich Członków wyjazd do Ośrodka PZN Leczniczo-Rehabilitacyjnego „Klimczok” w Ustroniu Morskim. Wyjazd odbył się w  dniach 26.04-03.05.2018 r. Był to czas na wypoczynek, wykorzystanie walorów klimatycznych i nawiązywanie nowych kontaktów interpersonalnych.

Wyjazd Członków Koła był również znakomitą formą rehabilitacji oraz minimalizacji społecznych i psychicznych skutków inwalidztwa.

Koszt wyjazdu w całości pokryli uczestnicy.


You may also like...