Odpowiedź MRPiPS w sprawie nowych legitymacji

W związku z wieloma pytaniami zgłaszanymi przez naszych członków dotyczących honorowaniem przez przewoźników nowych Legitymacji Osoby Niepełnosprawnej, na których dane o przyczynie i stopniu niepełnosprawności zapisane są przy pomocy kodu QR – zwróciliśmy się do Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z prośbą o wyjaśnienie niepokojących naszych członków kwestii. Poniżej prezentujemy pełną odpowiedź Ministerstwa, które jednoznacznie stwierdza, że utrudnienia w zakupie i honorowaniu nowych legitymacji przez jakiegokolwiek przewoźnika, jest złamaniem obowiązującego prawa. W piśmie poinformowano również, że Ministerstwo jest w trakcie organizowania spotkania z Wytwórnią Papierów Wartościowych celem wyjaśnienia pojawiających się sygnałów o trudności odczytania kodu QR.

Odpowiedź zamieszczona jest w plikach graficznych – osoby niewidome mogą odczytać poniższe obrazki tylko z zastosowaniem OCRa

Odpowiedź MRPiPS strona 1

Odpowiedź MRPiPS strona 2

Odpowiedź MRPiPS strona 3


You may also like...