ZAPRASZAMY NA WYCIECZKĘ DO KLICZKOWA

Zarząd Koła PZN w Jeleniej Górze zaprasza wszystkie osoby posiadające orzeczenie o stopniu niepełnosprawności w stopniu znacznym lub umiarkowanym zamieszkałe na terenie miasta Jeleniej Góry na jednodniową wycieczkę do Kliczkowa w dniu 13 października 2018 r. Zadanie dofinansowane przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Jeleniej Górze.

Bliższe informacje w biurze Zarządu Koła.


You may also like...