ZAPRASZAMY NA WYCIECZKĘ DO WROCŁAWIA

Zarząd Koła PZN w Jeleniej Górze zapraszawszystkie osoby posiadające orzeczenie o stopniu niepełnosprawności w stopniu znacznym lub umiarkowanym zamieszkałe na terenie miasta Jeleniej Góry  na jednodniową wycieczkę do Wrocławia  w  dniu 19 września 2018 r.                              

Zadanie dofinansowane przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Jeleniej Górze.                                                                                                            

Bliższe informacje w biurze Zarządu Koła.You may also like...