SPOTKANIE Z NOWOPRZYJĘTYMI CZŁONKAMI KOŁA

W dniu 25 lutego 2019 r. w świetlicy Koła PZN w Jeleniej Górze odbyło się spotkanie informacyjne dla nowoprzyjętych Członków Koła. Na wstępnie przedstawicielka Firmy LunaOptic z Wrocławia zaprezentowała sprzęt codziennego użytku i tylfoinformatyczny dostosowany dla osób z dysfunkcją narządu wzroku. W dalszej części spotkania Prezes Koła, Iwona Tymiuk,  omówiła: struktury organizacyjne Stowarzyszenia, zasady dofinansowania sprzętu rehabilitacyjnego przez NFZ, MOPS, PCPR, ulgi i uprawnienia, jakie przysługują osobom niepełnosprawnym wzrokowo. Dużo uwagi poświęciła szkoleniom specjalistycznym prowadzonym przez Ośrodek Szkoleniowy „Homer” w Bydgoszczy oraz Przychodni Specjalistycznej we Wrocławiu. Przedstawiła również zadania, jakie będą realizowane do końca roku i zachęciła do czynnego uczestnictwa w życiu Koła.You may also like...