Zapraszamy do udziału w projekcie „Punkt informacyjny dla osób z dysfunkcją narządu wzroku”

W ramach realizacji projektu „Punkt informacyjny dla osób z dysfunkcją narządu wzroku” informujemy osoby niewidome i niedowidzące  z Wrocławia o możliwości skorzystania z następującego wsparcia:

  • Punkt informacyjny – doradztwo społeczne
  • Punkt doradczy ze sprzętem rehabilitacyjnym
  • Doradztwo psychologiczne
  • Punkt informacyjny z nowych technologii

Dodatkowe informacje można uzyskać
w Biurze Okręgu PZN OD – II piętro

Projekt dofinansowany przez MOPS we Wrocławiu ze środków PFRON

Logo pfron, logo PZN OD, Logo MOPS


You may also like...