Projekt “Samodzielność niewidomych” – zapraszamy do udziału

Zapraszamy wszystkie osoby niewidome i niedowidzące z województwa dolnośląskiego (z orzeczeniem o niepełnosprawności ze względu na wzrok w stopniu znacznym lub umiarkowanym) do udziału w projekcie “Samodzielność Niewidomych” dofinansowanym ze środków PFRON w ramach konkursu I/2018 Szansa-Rozwój-Niezależność.

W ramach projektu będzie można skorzystać z następującej pomocy:

  • prawnika i psychologa
  • pomocy technicznej i społecznej
  • pomocy rehabilitacyjnej
  • treningu samodzielności – zajęcia indywidualne z instruktorem orientacji przestrzennej, czynności dnia codziennego, tyfloinformatykiem, instruktorem brailea.
  • animacji czasu wolnego
  • utrzymanie psów asystujących – pomoc finansowa
  • trening psychoneurofizjoterapii – biofeedback

Wszystkie zainteresowane osoby prosimy o zgłaszanie się do swoich Kół Terenowych lub do biura Okręgu Dolnośląskiego przy ul. Grunwaldzkiej 12b we Wrocławiu.
tel. 71 321 32 02,
e-mail: sekretariat@dolnoslaski.pzn.org.pl

Projekt realizowany w okresie od maja 2019 r. – do marca 2020 r.

Szkolenia indywidualne – formularze do pobrania:You may also like...