XXIX Spartakiada Sportowo – Rehabilitacyjna

Uprzejmie informujemy, że Okręg Dolnośląski PZN realizuje projekt Emocje gwarantowane w ciemno” , dofinansowany z Urzędu ”Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego  ze  środków PFRON

W ramach projektu „Emocje gwarantowane w ciemno ”, odbędzie się XXIX Spartakiada Sportowo- rehabilitacyjna  (50 uczestników) w Kudowie Zdroju  w dniach 23.08.2019 r.- 26.08.2019 r.

Termin zgłoszenia wraz z kartą do  dnia 15.07.2019r, Pierwszeństwo będą miały osoby które jeszcze nie uczestniczyły w  tego typy zawodach.

Zgłoszenie należy składać w Kołach Terenowych

Rozpoczęcie spartakiady obiadem o  godz. 14:00 dn. 23.08.2019 r.

Formularz do pobrania:
You may also like...