Informacja o szkoleniach rehabilitacyjnych w ORiS PZN Bydgoszcz w okresie od 01 kwietnia 2019 do 31 marca 2020 roku

Ośrodek Rehabilitacji i Szkolenia PZN w Bydgoszczy w ramach Konkursu PFRON 4/2017 pn. „Samodzielni i skuteczni” realizuje projekt „Rehabilitacja to Samodzielność i Rozwój II” w ramach którego odbywać się będą:

– 13 dniowe szkolenia rehabilitacji podstawowej

– 7 dniowe szkolenia specjalistyczne:

a) “Zdrowy styl życia” – nowoczesny dom

b) “Nowe możliwości”

1. Szkolenia rehabilitacji podstawowej 13 dniowe  – zakres szkolenia obejmuje: zajęcia z orientacji przestrzennej, samoobsługi i czynności dnia, technik komunikacji (w tym pisma punktowego), art-terapii, psychoterapii. Informację prezentację i dobór pomocy: tyflotechnicznych i optycznych oraz zajęcia prozdrowotne i K.O. Mogą uczestniczyć w niej osoby nowo ociemniałe oraz te którym pogorszył się wzrok a uczestniczyli w tej formie rehabilitacji w Ośrodku do marca 2017 r.

2 a. Szkolenie „Zdrowy styl życia-nowoczesny dom” jest skierowane do osób które uczestniczyły wcześniej w rehabilitacji podstawowej. Szkolenia te będzie realizowane w ciągu 7 dni dla  grup po 10 osób. Zajęcia odbędą się w  5–osobowych grupach z zakresu samoobsługi oraz posługiwania się nowoczesnym sprzętem domowych i sprzętem tyflotechnicznym i adaptowanym. Zajęcia z Art-terapii, zajęcia z dietetykiem i KO odbywać się będą dla wszystkich BO wspólnie.

2 b. Szkolenie „Nowe możliwości” jest skierowane do osób które uczestniczyły wcześniej w rehabilitacji podstawowej. Szkolenia te będzie realizowane w ciągu 7 dni dla  grup po 10 osób. Wsparcie odbywać się będzie w formie zajęć w 5–os. grupach z zakresu nowoczesnych technik komunikacji „e-kontakt”. Zajęcia indywidualne będą z orientacji przestrzennej. Zajęcia prozdrowotne i KO zorganizowane zostaną dla dużych grup.

Warunki naboru: Osoby zgłaszające się na każdą formę rehabilitacji muszą posiadać orzeczoną niepełnosprawność wzroku w stopniu umiarkowanym lub znacznym.

Nie mogą być uczestnikami ani absolwentami Warsztatów Terapii Zajęciowej.

Jeśli uczestniczą w innych projektach to czas udziału w projekcie nie powinien nakładać się z udziałem w szkoleniu organizowanym przez ORiS nawet o 1 dzień.

Osoby które uczestniczyły wcześniej w szkoleniach o takim samym charakterze, powinny o tym poinformować w karcie zgłoszenia.

Osoby zgłaszające się powinny być w dobrej sprawności aby mogły uczestniczyć we wszystkich zajęciach, samodzielnie radzić sobie z podstawowymi potrzebami; np. higiena, ubieranie, muszą być samodzielne w podawanie sobie insuliny i innych leków. Jeśli występują u nich zaburzenia/schorzenia uniemożliwiające podstawową samodzielność , powinni przyjechać z opiekunem.

Niestety,  ORiS nie refunduje pobytu opiekunów oraz nie zwraca kosztów podróży beneficjentów. Koszt noclegów opiekuna  – 520 zł. Wyżywienie można wykupić stosownie do własnych potrzeb w stołówce prowadzonej przez ajenta na terenie Ośrodka.

Na przyjazd, po otrzymaniu zaproszenia, osoby zaproszone muszą zabrać ze sobą  aktualne,  oryginalne orzeczenie o niepełnosprawności z tytułu niepełnosprawności wzrokowej z określonym umiarkowanym lub znacznym stopniem niepełnosprawności .

Pobyt na szkoleniu jest bezpłatny tylko dla osoby zakwalifikowanej, Ośrodek nie zwraca kosztów podróży.

Zgłoszenia można dokonać poprzez Koła Terenowe na drukach które są do pobrania na naszej stronie internetowej  Bezwzględnie niezbędne jest podanie w zgłoszeniu nr-u PESEL oraz telefonu do kontaktu.

Kontakt: Zapraszamy wszystkich zainteresowanych do kontaktu telefonicznego z kierownikiem rehabilitacji  – 52 34 00 128 , lub 52 34 15 228 wew. 100  oraz 118 mailowego: oris_andraszewska@poczta.onet.pl 

Linki zewnętrzne oraz druki zgłoszeniaYou may also like...