REALIZACJA ZADANIA PN. ”NIEWIDOMY POZNAJE SWOJE OKOLICE”

W dniu 13 lipca 2019 r. Zarząd Koła PZN w Jeleniej Górze realizował zadanie pn. „Niewidomy poznaje swoje okolice” dofinansowane ze środków Powiatu Jeleniogórskiego. Grupa czternastu osób zebrała się na dworcu PKS w Jeleniej Górze (dwie osoby dołączyły po drodze) i o godzinie 8.50 autobusem kursowym pojechaliśmy do miasta położonego u podnóża Karkonoszy i Rudaw Janowickich. Pierwszym punktem naszej wędrówki po Kowarach była podziemna trasa turystyczna o długości 1600 m. W towarzystwie przewodnika zwiedzaliśmy drugą co do wielkości kopalnię uranu. Usytułowana w niej trasa turystyczna powstała w latach 50-tych XX wieku. Eksplantacja złóż uranu trwała tu aż do 1958 r., natomiast w latach 1974-1989 mieściło się w tej kopalni jedyne w Polsce inhalatorium radonowe, w którym kuracjusze z uzdrowiska w Cieplicach mogli korzystać z podziemnych zabiegów gazem szlachetnym radonem.  Podczas spaceru mogliśmy podziwiać wystawę szkła uranowego, kufli oraz sprzęt górniczy. Następnym punktem naszej wędrówki był Park Miniatur Zabytków Dolnego Śląska. Park skupia miniatury najpiękniejszych budowli architektonicznych z obszaru całego województwa dolnośląskiego. Odbywając podróż po zamkach, pałacach, starówkach, schroniskach – odwzorowanymi dokładnie w skali 1:25 oglądaliśmy m.in. Pałac w Bożkowie, Dom Modlitwy w Łomnicy, Zamek Książ, Dom Tkaczy Śląskich z Chełmska Śląskiego, Ratusz i kamienicki Lubomierza, Muzeum Sportu i Turystyki w Karpaczu. Wszystkie miniatury wkomponowane są w zielone otoczenie wzbogacone kolorowymi kompozycjami kwitowymi. Po godzinnej podróży po zabytkach Dolnego Śląska udaliśmy się  na posiłek regeneracyjny, a o godzinie 16.27 w drogę powrotną do Jeleniej Góry. Osoby biorące udział w zadaniu  udoskonaliły orientację przestrzenną i percepcję analizatorów nietkniętych kalectwem, zwiększyła się motywacja do podejmowania aktywności w sferze turystyki.
You may also like...