Prezentacja idei budynku dostępnego

Prezentacja idei  budynku dostępnego na przykładzie pilotażowego projektu wdrożonego w budynku D-21 Politechniki Wrocławskiej

Miejsce i termin wydarzenia: 12 listopada 2019 r., godz. 11:00,  bud. D-21, sala 007

Program wydarzenia:

11:00 – 11:15:
– otwarcie spotkania przez Pełnomocnika Rektora PWr.
– wystąpienie JM Rektora PWr.

11:15 – 11:30

Projekt likwidacji barier komunikacyjno-informacyjnych w bud. D-21 – efekty i wnioski wynikające z jego praktycznej realizacji – prezentuje dr inż. arch. Natalia Ratajczak-Szponik

11:30 – 11:45

Deklaracja dostępności obiektów Politechniki Wrocławskiej na przykładzie bud. D-21
w świetle wymagań ustawy o Dostępności cyfrowej (Dz.U. 2019 poz. 848) – prezentuje inż. Karolina Jankowska

11:45 – 12:00

Nowoczesne nawigacyjne technologie asystujące oparte na łączności bezprzewodowej wsparciem dla osób z dysfunkcjami wzroku – znaczniki elektroniczne TOTUPOINT
w Politechnice Wrocławskiej – prezentuje inż. Marek Tankielun

12:00 – 12:15

Technologie 3D wsparciem dla osób z niepełnosprawnościami – możliwości wykorzystania druku 3D w pracach zespołu laboratoriów CWINT Politechniki Wrocławskiej – prezentuje mgr inż. Wojciech Drzewiński

Po zakończeniu prezentacji przewidziano:

– zademonstrowanie użycia Schodowego krzesełka ewakuacyjnego Evac+Chair 300H,

– pokaz praktycznego wykorzystania aplikacji mobilnej TOTUPOINT podczas poruszania się po budynku D-21,

– możliwość zwiedzenia Laboratorium tyfloinformatycznego.


You may also like...