Startujemy z projektem usłg asystenckich dla mieszkańców Wrocławia

Polski Związek Niewidomych Okręg Dolnośląski od 01.03.2020r. przy współpracy z MOPS rozpoczyna realizację projektu ASYSTENT OSOBISTY OSOBY NIEPEŁNOSPRAWNEJ, Asystent. Projekt ten jest dofinasowany ze środków Gminy Wrocław.

Osoba do kontaktu – Pani Natalia Koffer.

W ramach projektu prowadzone będą usługi asystenckie dla osób niewidomych i niedowidzących z terenu miasta Wrocławia z orzeczeniem o znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności lub orzeczeniem równoważnym. Usługi przeznaczone są tylko dla osób powyżej 18 roku życia.

Beneficjentowi przysługuje maksymalnie 30 godzin usług asystenckich w miesiącu, w mieście Wrocławiu i na terenie Dolnego Śląska.

Istnieje możliwość wyboru asystenta. Można też zaproponować znanego sobie asystenta, jednak nie może to być członek rodziny. Asystent otrzyma wynagrodzenie za swoją usługę na podstawie umowy cywilnoprawnej.

Asystent musi mieć wykształcenie minimum średnie!

Osoby zainteresowane prosimy o kontakt z Natalią Koffer:
Natalia Koffer  tel. 517 164 476.
email: asystent@dolnoslaski.pzn.org.pl

Zadanie  jest współfinansowane ze środków finansowych PFRON otrzymanych MOPS we Wrocławiu.

www.mops.wroclaw.pl

 


You may also like...