Informacja

Zarząd  Koła  na  podstawie  obowiązujących  przepisów  i  zaistniałej  sytuacji   odwołuje  grupowy  wyjazd w dniu  24 04 2020 na turnus rehabilitacyjny do  Ustronia  Morskiego.

Prowadzone  są rozmowy  na temat  zwrotu  wpłaconych  zaliczek.

Wpłaty na pokrycie przejazdu  autokaru  będą  zwracane  po  otwarciu  biura dla  klientów.

O sposobie  i  terminie zwrotów wpłat   będą zainteresowani powiadamiani w późniejszym  terminie.

Dokonano wstępnej  rezerwacji na turnus  rehabilitacyjny 23 04 -6 05 2021r

Szczegółowych informacji  o bieżącej sytuacji dotyczącej spraw Koła PZN Lubań i działań  w sprawie turnusu   udzielam w dni robocze od godz. 8.00-15.00  pod nr tel. 501 466 385


You may also like...