Wnioski na turnus rehabilitacyjny i na likwidację barier funkcjonalnych

Informujemy, że MOPS we Wrocławiu prosi o składanie wniosków na turnus rehabilitacyjny, oraz na likwidację barier funkcjonalnych.

W związku z wprowadzonymi ograniczeniami wychodzenia z domu z powodu koronawirusa MOPS zachęca Państwa do składania wniosków w pierwszej kolejności drogą elektroniczną:

  1. Przez Epuap
  2. Przez skrzynkę podawczą: daon@mops.wroclaw.pl (wnioski zeskanowane z wymaganymi załącznikami można wysłać na wskazany adres w tytule wiadomości podając nazwę programu np. przedmioty ortopedyczne, turnus rehabilitacyjny itd. – oryginały niezbędnych dokumentów będą przedkładane przez Państwa w późniejszym terminie)
  3. Przez system SOW (system obsługi wsparcia- logowanie na stronie: sow.pfron.org.pl) – dotyczy całego programu „Aktywny samorząd” oraz turnusów rehabilitacyjnych, przedmiotów ortopedycznych i środków pomocniczych. Informacje na temat zadań realizowanych
    w ramach programu „Aktywny samorząd” oraz systemu SOW mieszczą się na stronie internetowej www.mops.wroclaw,pl/formy wsparcia/aktywny samorząd

Ostatecznie wnioski można wysłać drogą pocztową na adres:

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej
Dział Adaptacji Osób Niepełnosprawnych
Ul. Strzegomska 6
53-611 Wrocław

W kwestii wyjaśnienia zasad ubiegania się o dofinansowanie, pomocy przy uzupełnieniu wniosków i innych związanych z tematyką działu prosimy o kontakt telefoniczny pod numerami telefonów:

  • Przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze, Aktywny samorząd – obszar C (wózki elektryczne, naprawa wózków, protezy, naprawa protez) 071 78 22 339
  • Turnusy rehabilitacyjne, Aktywny samorząd – dofinansowanie na studia (Moduł II) 071 78 22 357
  • Bariery funkcjonalne (architektoniczne, techniczne i w komunikowaniu się), Aktywny samorząd – obszar A i B ( oprzyrządowanie samochodu, prawo jazdy, sprzęt elektroniczny) 071 78 22 342
  • Pracownicy socjalni ( Środowiskowe Domy Samopomocy, Warsztaty Terapii Zajęciowej, Program „Asystent Osoby Niepełnosprawnej) 071 78 22 321
  • Kontakt dla organizacji pozarządowych 071 78 22 417

Pomoc również można uzyskać pisząc na adres e-mail: tyflostudio@dolnoslaski.pzn.org.pl


You may also like...