Jubileusz założenia Koła Polskiego Związku Niewidomych w Świdnicy

15 września w Świdnicy odbyło się uroczyste spotkanie z okazji 55-lecia powstania Koła Polskiego Związku Niewidomych w Świdnicy.

Mimo panującej pandemii korona wirus Covid-19, udało się sprawnie zorganizować spotkanie, choć niestety w mniejszym składzie niż pierwotnie zakładano.

Na spotkanie przybyli zaproszeni goście. Zarząd Główny reprezentował Pan wiceprezes Włodzimierz Ożga, Okręg reprezentowały trzy osoby: prezes Pani Barbara Lindenau-Bryja, wiceprezes Pani Anna Jaworska i wiceprezes Zbigniew Skulski. Koło z Bielawy reprezentowała Pani Halina Sośniak, Koło ze Strzegomia Pan Józef Franczak oraz Pani Elżbieta Lipińska z Koła z Dzierżoniowa.

Przybyły władze lokalne: Pani prezydent miasta Świdnica Beata Moskal-Słaniewska i wiceprezydent Pan Szymon Chojnowski oraz burmistrz Gminy Jaworzyny Śląskiej Pan Grzegorz Grzegorzewicz. Powiatowe Centrum Pomocy Rodziny reprezentowała Pani Katarzyna Schneider. Przybyła reprezentacja Niepublicznej Szkoły Bliżej Dziecka ŚSO w Świdnicy Pani dyrektor Danuta Sykuła, Pani wicedyrektor Joanna Gomułka oraz pedagog Anna Patro.

Historia Powstania Polskiego Związku Niewidomych

Polski Związek Niewidomych powstał w 1951 roku z połączenia dwóch innych organizacji: Związek Niewidomych Pracowników RP i Związek Ociemniałych Żołnierzy RP.

Koło Polskiego Związku Niewidomych w Świdnicy powstało 18 czerwca 1965r.  Zebrało się wtedy 36 osób, które zapoczątkowały powstanie koła. Dzisiaj w nim jest ponad 100 osób. W Powiecie świdnickim istniało wówczas jedno koło, obecnie istnieją trzy (Świdnica, Świebodzice i Strzegom).

Pierwszym Prezesem był Zenon Mieczkowski. Przez kolejne lata działalności koła prezes zarządu zmieniał się ośmiokrotnie, aż do roku ubiegłego kiedy to prezesem został Marian Kusaj.

Odznaczenia i Wyróżnienia

Podczas uroczystości rozdano specjalne nagrody i wyróżnienia.
Złote Honorowe Odznaki PZN otrzymali:
– Beata Moskal-Słaniewska – Prezydent Miasta,
– Szymon Chojnowski Wiceprezydent,
– Danuta Sykuła Dyrektor szkoły Bliżej Dziecka,
– Joanna Gomułka wicedyrektor tej samej szkoły,
– Anna Patro – pedagog nauczyciel w tej placówce,
– Maksymilian Wnęk – nadzwyczajny członek Związku.

Srebrne odznaki otrzymali:
– Irena Janiszewska – członek Komisji Rewizyjnej naszego okręgu,
– Paweł Legieżyński – sekretarz naszego Koła,
– Piotr Kuźma – członek zarządu Koła.

Brązową odznakę otrzymał Sylwester Pietrzak – członek związku, instruktor.

Odznaki „Przyjaciela Niewidomego” otrzymali:
– Grzegorz Grzegorzewicz – Burmistrz gminy Jaworzyna Śląska
– Katarzyna Schneider – długoletni zasłużony pracownik PCPR,
– Izabela Siekierzyńska – dyrektor  Wydziału Polityki Społecznej. ,
– Joanna Pindel Inspektor  w w.w. wydziale.

Z pośród wielu długoletnich członków koła (ponad 50 lat) w pierwszej kolejności dyplomy otrzymali:
– Konstanty Rzyczycki
– Marianna Kobyłecka.

Dyplomy zasłużonego członka PZN (ponad 20 lat członkostwa) otrzymali

Teresa Wojtyła, Zofia Malina, Barbara Kusaj, Piotr Kuźma, Olga Herba, Anna Mierzwińska, Alicja Karbowiak, Andrzej Kuzio, Ewa Szymańska, Elżbieta Kuzio, Olga Dziedzic, Katarzyna Leszczyńska, Aurelia Kokoszka, Elżbieta Rosińska, Łucja Zawadzka, Grażyna Woźniak, Irena Janiszewska, Stanisława Majerska, Stanisława Skrobisz, Ludmiła Czernik, Stanisław Ostapiński, Zbigniew Żyżycki, Janusz Kobyłecki, Jadwiga Pietruszka, Józef Szostak, Mirosława Urban, Wiesława Król, Maria Kulczycka, Halina Domańska, Aleksandra Gil, Monika Legiejew, Krzysztof Tomaszewski, Renata Mazur, Maria Guzdek i oczywiście Marian Kusaj.

Występy artystyczne

Po części oficjalnej czas umiliły występy artystyczne. Elżbieta Kuzio Zaśpiewała a cappella piosenkę Ewy Dymarczyk „Rebeka” oraz piosenkę Hanki Ordonówny „Miłość ci wszystko wybaczy”, Leszek Kopeć – pracownik Radia Wrocław zagrał i zaśpiewał między innymi utwór Wojciecha Gąssowskiego „Zielone wzgórza nad Soliną”, Tadeusz Majewski wcielił się w rolę słynnego Skrzypka na dachu, natomiast Piotr Kuźma zagrał na akordeonie „Życie na różowo” Michała Bajora, walc i tango.

Jesteśmy dumni, że mamy w naszym gronie tak wspaniale utalentowanych członków.

Na koniec wszyscy przybyli zostali ugoszczeni obiadem.

opracowała Joanna Gnosowska

 


You may also like...