Podziękowanie

Serdeczne słowa podziękowania  kieruje  do  uczestników  XVI Spartakiady Osób  Niepełnosprawnych Lubań-Zapusta 2020.

Minione tygodnie potwierdziły że odpowiedzialne  zachowanie  i  przestrzeganie obowiązujących zasad pozwoliły bezpiecznie zrealizować zadanie dofinansowane  przez:

  • .PFRON
  • .Gminę Miejską Lubań
  • .Koło PZN Lubań

Sprawne działania Członków Zarządu Koła  pozwoliło zaliczyć minioną spartakiadę  zdaniem  uczestników  do  bardzo  udanej.

Prezes Zarządu  Koła
Leszek  Marzec


You may also like...